top of page
  • Writer's picturePere Joan Martorell

'Naturalesa' de Ralph Waldo Emerson

Naturalesa

Ralph Waldo Emerson

Traducció: Teresa Bauzà Bosch

Fotografies: Nofre Fuster

Quid Pro Quo, 2023

Teresa Bauzà Bosch trasllada a la nostra llengua aquesta obra amarada de pensament i poesia


Potser per abastar millor els motius i les raons d’aquesta obra cal retrocedir fins a mitjans segle XIX, quan apareix als Estats Units el transcendentalisme, un moviment sorgit dins l’Església Unitària amb l’objectiu de reformular bases i conceptes. Ens trobam, per tant, amb unes formulacions artístiques i filosòfiques que se sustenten sobre fonaments religiosos, un principis arrelats en el monisme: existeix una unitat del món i de Déu. És a dir, que cada ànima individual conté l’ànima del món sencer. Per això mateix, un dels lemes existencials de Ralph Waldo Emerson (Massachusetts, 1803-1882) cappare fundador dels més preclars i teòrics del moviment, va ser la recerca d’una relació original amb l’univers, basada en la pròpia consciència, al marge de miracles i jerarquies religioses. Sobretot conegut com a assagista i poeta, el seu pensament va rebre els elogis del mateix Nietzsche, que preconitzava la mort de Déu i el triomf del super jo. A Naturalesa (Quid Pro Quo, 2023), hi ha vuit capítols que són una mena d’assajos breus, comprimits a partir d’uns plantejaments filosòfics empeltats de sensibilitat i lirisme. Dins cada capítol —Naturalesa, Béns materials, Bellesa, Llenguatge, Disciplina, Idealisme, Esperit i Perspectives—, podem observar moltes referències a Déu, i sobretot reflexions del paper de l’home vinculat a l’entorn i a la seva relació amb la divinitat. A més, des de la introspecció i l’intent de posar en comú la pròpia consciència amb la resta del món, assistim a un repertori força suggerent de meditacions poètiques: «Sóc l’amant d’una bellesa incontenible i immortal», «Cada criatura racional té com a dot i heretat la naturalesa sencera», «la naturalesa és una intèrpret a través de la qual l’home conversa amb els seus semblants»... Sens dubte, podem qüestionar les creences i la fe a partir de les quals l’autor construeix la seva obra, però és indubtable que Ralph Waldo Emerson posseeix una filosofia personal que sap transmetre amb una gran destresa lírica.

SOMTEMPS

コメント


bottom of page