top of page
  • Writer's pictureJoan Guasp

L’idioma

(A la Plassa Reïal)Personatges.-

XERRATÒRUM

FILÒLOGA


XERRATÒRUM.- Von día, señoreta.

FILÒLOGA.- Bon dia, i tu quin idioma parles?

XERRATÒRUM.- Yo no xerr cap idiome, jo xerr una yengo, sa yengo valéà.

FILÒLOGA.- Ui, on m’he ficat!

XERRATÒRUM.- Qué diu, señoreta?

FILÒLOGA.- Pregunto d’on ets? Ets d’aquest país?

XERRATÒRUM.- Yo som de ses Islas Valéàss.

FILÒLOGA.- Per això parles un idioma diferent, no?

XERRATÒRUM.- Yo xerr el idiome nostro, el valéà.

FILÒLOGA.- El que t’ensenyaren els teus pares, eh?

XERRATÒRUM.- Vé, mumpare xerrava el biniçalemè, i mumare l’alaronè.

FILÒLOGA.- Dos idiomes distints del teu actual, no és cert?

XERRATÒRUM.- Es que mumpare era de Biniçalèm, i mumare era de Laró.

FILÒLOGA.- Però a Binissalem i Alaró no parlen igual?

XERRATÒRUM.- No, xerren molt deshigual.

FILÒLOGA.- Molt desigual? Quina diferència hi ha entre el binissalemer i l’alaroner?

XERRATÒRUM.- Sa lletre E oberte es molt dipherent. A Laró la fan més musical, son molt presumits els alaronès. I a Biniçalèm la diven més tancade i més séca. 

FILÒLOGA.- Això no ho sabia. I a Lloseta no parlen també igual que a Binissalem i a Alaró?

XERRATÒRUM.- A Llossetta tenen una È més refinade, més femenine, i no s’aturen mai de xerrotajar i xerrotajar. Sa yengo de Llossetta  se diu llossettí.

FILÒLOGA.- Jo no em pensava aprendre tantes coses avui. Però el llosettí, l’alaronè i el biniçalamè no són el mateix idioma?

XERRATÒRUM.- De cap manera son es mateig idiome, son dyalectes naturals de sa yengo valéà.

FILÒLOGA.- Ja ho entenc. No és fàcil entendre-ho, però crec que ja sé com va la cosa. M’agradaria saber com es diu estúpid.

XERRATÒRUM.- Se diu estthiupit, com s’ha dit tota la vidda. 

FILÒLOGA.- Hi ha una cosa que voldria que em diguessis. Sempre parleu igual, de dia i de nit, el matí i la tarda, quan sou solters o casats, si fa sol i si plou?

XERRATÒRUM.- Vostè, señore señorete, no pot arribà a saver sa gran cantitat de yengos que tenim. A s’estiu, amb sos turistes, no yà qui sentengui. Vósté se cumpixeria de riaes si mos sentir xerrar amb un suecc o amb un alemá. No s’enteraria de res!

FILÒLOGA.- No cal que m’ho digui! M’ho crec perfectament. Sou un poble d’una riquesa lingüística extraordinària.

XERRATÒRUM.- Més que straordinyaria, sthúpita.

FILÒLOGA.- Això mateix. Estúpida, volia dir. Gràcies, amic, has estat molt amable.

XERRATÒRUM.- Tornhi quan bulgui. 

FILÒLOGA.- Adéu.

XERRATÒRUM.- Diós!


TELÓ


Déu

Commenti


bottom of page