top of page
  • Writer's pictureJoan Guasp

La lectura

PETIT TEATRE QUOTIDIÀ

(Interior d’una biblioteca pública)


Personatges.-

LLIBRE

LECTORA


LLIBRE.- T’agrada llegir-me?

LECTORA.- Molt. Ets molt divertit.

LLIBRE.- Què recordes del que m’has llegit?

LECTORA.- Recordo quan has dit que el sentit de la vida és un sense sentit.

LLIBRE.- És que no té sentit preguntar-se pel sentit de la vida.

LECTORA.- Però algun sentit deu tenir la vida.

LLIBRE.- Preguntar pel sentit de la vida és com preguntar per la dolçor de la sucre o pel gust de la sal.

LECTORA.- Una obvietat. La sucre és dolça i la sal és salada. Però la vida què és? Dolça o salada?

LLIBRE.- Això ho hauries de preguntar al Rei Emèrit.

LECTORA.- Mai.

LLIBRE.- O al President dels Estats Units.

LECTORA.- Tampoc.

LLIBRE.- T’imagines si això ho preguntessis al Papa de Roma?

LECTORA.- No m’ho imagino.

LLIBRE.- En canvi a un llibre, a mi, pots preguntar-me el que vulguis.

LECTORA.- No hi ha res més savi que un llibre.

LLIBRE.- Ni més màgic.

LECTORA.- Els llibres deveu costar molts diners.

LLIBRE.- Els llibres ignorem què són els diners.

LECTORA.- Tu no saps què vals?

LLIBRE.- Res. Els llibres som gratis. (Silenci) Però això no és just. En una biblioteca pública com aquesta ningú paga per llegir-nos. No hi ha dret!

LECTORA.- Però els llibres no teniu preu de tan valuosos que sou.

LLIBRE.- Som valuosos si romanem oberts. Un llibre tancat no té cap valor. Ara ho veuràs. (Es tanca sol)

LECTORA.- (Intenta obrir-lo i no pot) Ei, obre’t. Llibre, obre’t!

LLIBRE.- (Segueix tancat)

LECTORA.- Apa, va, llibre: obre’t. Obre’t, si us plau.

LLIBRE.- (Segueix tancat)

LECTORA.- Au, vinga, no siguis així. Obre’t per mi, almenys. (Li fa un petó)

LLIBRE.- (S’obre) Gràcies. Ara, sí. Llegeix-me tot el que vulguis.

LECTORA.- T’estimo! Estimo cada pàgina de les teves i cada lletra de les teves pàgines. No tornis a tancar-te mai més.

LLIBRE.- No ho tornaré a fer.

LECTORA.- M’ho promets?

LLIBRE.- T’ho prometo.

LECTORA.- Bonic, més que bonic! Maco!


TELÓ


Comments


bottom of page