top of page
  • Writer's pictureToni Rotget

L'Home i la Cultura

L'Home i la Cultura

(Patterns of Culture)

Ruth Benedict

Ed. Edhasa. Barcelona 1971


Al llarg del segle XX es varen desenvolupar molts criteris nous respecte dels problemes de l'antropologia social. L'antic mètode de reconstruir una història de la cultura humana basada sobre verificacions de fragments arrencats dels seus contactes naturals, ha perdut molt de la seva influència. Fou seguit per un període d'acurats intents de reconstrucció de les connexions històriques, basades en estudis de la distribució de trets especials i completades amb les comprovacions arqueològiques. Extensions cada cop més vastes foren contemplades des d'aquest punt de vista. Es feren assaigs per establir connexions fermes entre diversos trets culturals i aquests foren utilitzats per establir més amples connexions històriques. Fou negada, o almenys confinada a un paper sense importància, la possibilitat del desenvolupament de trets culturals semblants, postulat d'una història general de la cultura.


Ruth Benedict ens ha demostrat que, només l'estudi atent de les cultures vives ha fet possible la comprensió del fenomen cultural com a totalitat, no com una simple suma de costums i idees, que seria alhora resultat d'una sèrie singular de condicions.


Benedict va ser deixeble d'Alfred Kroeber i Franz Boas, escrigué a Patterns of Culture que el geni d'una cultura es revela en primer lloc en la seva configuració, del qual converteix aquest treball en un dels primers clàssics de l'antropologia contemporània, i alhora il·lustra el problema amb l'exemple de tres cultures, dominades cada una d'elles per una idea principal. La relativitat d'allò que és considerat social o asocial, normal o anormal, apareix sota una nova llum.

Ruth Fulton Benedict (1887-1948) va néixer a Nova York i fou professora a la Universitat de Columbia. Publicà entre d'altres treballs Patterns of Culture (1934) i The Sword and the Chrysanthemun (1946) en el que examina les configuracions i variacions de la cultura japonesa.


Toni Rotget, Comunicador

Comments


bottom of page