top of page
  • Writer's pictureToni Rotget

La societat dividida, Les teories de la religió primitiva i La domesticació del pensament salvatge


1)- La societat dividida

José Félix Tezanos

Editorial Biblioteca Nueva.

Madrid. 2022


Aquest llibre forma part d'una trilogia sobre la desigualtat, el treball i la democràcia, en la que s'intenta oferir una visió prospectiva i crítica dels principals problemes de les societats tecnològiques avançades en els inicis del segle XXI.

La societat dividida analitza els impactes de la revolució tecnològica en l'estructura social, amb especial atenció al desenvolupament de les noves formes i manifestacions de desigualtat, que donen forma a un sistema d'estratificació caracteritzat per la complexitat i per les tendències cap a una creixent precarització laboral i dualització social.

A partir d'una ample informació empírica, procedent en bona part de la investigació sobre tendències socials del nostre temps dirigida des de 1995 per l'autor, en aquesta obra s'ofereix una proposta de conceptualització del nou tipus de societat que ha substituït a la societat industrial clàssica i una anàlisi d'alguns dels problemes que s'hi generen.


2)- Les teories de la religió primitiva

E. Evans-Pritchard

Editorial: Siglo XXI de España Editores.

2016

Edward Evans-Pritchard és, sense cap tipus de dubte, un referent obligat per a qualsevol reflexió de l'antropologia social. No només pels seus avantguardistes estudis sobre les cultures azande i nuer -clàssics canònics de la disciplina-, sinó perquè la seva producció teòrica i les seves passes com a investigador foren el camí, poc després, per on hi transità la disciplina. El seu treball de camp i les seves anàlisis teòriques posaren llum sobre el marc en el que els antropòlegs havien de treballar i definí els problemes als que s'havien d'enfrontar. D'aquesta manera, l'antropologia social s'establí com la manera d'estudiar els problemes de la sociologia general a través de la investigació de les societats primitives.

Les seves principals aportacions metodològiques amaren la forma d'encarar el treball de l'antropologia social en el present. Els investigadors que s'entreguen a la tasca d'entendre les creences i pràctiques religioses de qualsevol societat estan imbuïts a l'hora d'entendre què és una societat a la manera que Evans-Pritchard els deixà en herència.


3)- La domesticació del pensament salvatge

Jack Goody

Editorial: Akal. 2008


Aquest clàssic i imprescindible treball intenta subministrar l'armadura d'una explicació més satisfactòria, en remetre certes diferències de mentalitat als canvis en els mitjans de comunicació i, especialment, als canvis successius implicats en el desenvolupament de l'escriptura. Tot això basat en consideracions teòriques, així com en l'evidència empírica que es deriva del treball de camp a l'oest d'Àfrica i en l'estudi d'una ampla sèrie de materials referents a les antigues societats de Pròxim Orient. Jack Goody és professor emèrit d'Antropologia Social a la Universitat de Cambridge i membre del St. John's College. És un dels investigadors socials més importants i influents del món. En els últims cinquanta anys els seus innovadors treballs, que abasten els terrenys de l'antropologia, la història i els estudis socials i culturals, l'han convertit en un dels estudiosos més llegits, citats i traduïts de l'actualitat.


Toni Rotget, Comunicador

Comments


bottom of page