top of page
  • Writer's picturePere Joan Martorell

La serp i la poma: al voltant del llenguatge poètic

La serp i la poma: al voltant del llenguatge poètic

Josep M. Sala-Valldaura

Pagès Editors


Josep M. Sala-Valldaura ens ofereix un assaig força interessant i instructiu  


Des de la nit del temps la filosofia i la ciència han ajuntat i multiplicat esforços per tal de trobar un sentit existencial. Aquest intent d’ordenar el món i de donar respostes als grans interrogants encara no s’ha pogut resoldre del tot. L’empelt vital és infinit i els enigmes perduren. Davant cada explicació raonable, després d’una nova teoria explicativa, sovint sorgeix un altre dubte i creix altre cop la incertesa enfront d’aquest món tan estrany com inabastable. A més, sempre ens sotja una pregunta cabdal: quin mecanisme s’encarrega d’ordenar el caos? El poeta i catedràtic Josep M. Sala-Valldaura aposta per la poesia a l’hora de canalitzar aquest saber a mig camí d’allò incognoscible i del que se’ns presenta talment la veritat comprovable. A La serp i la poma: al voltant del llenguatge poètic, llibre guardonat amb el Premi d’Assaig Josep Vallverdú, parteix de la pròpia experiència —tant la que es refereix al conreu poètic com la que suposa gairebé tota una vida dedicada a l’estudi de l’ars poetica— per analitzar l’acte creatiu per mitjà d’aquest gènere que resta al marge i va per lliure, sortint de mare i sempre en constant reinvenció. Emprant la metodologia clàssica, però també aprofitant una revisió fent servir metàfores, símils i analogies, Sala-Valldaura obre en canal el fet creatiu i ens presenta un panorama ple de suggeriments i possibilitats. El poema vist com un balcó que se sosté per uns fonaments arquitectònics lligats al ritme, la prosòdia, les imatges... que desprenen els versos; els nexes d’unió ferms i les distàncies clares que s’estableixen entre poesia i filosofia; les múltiples al·lusions i referències que des de sempre han lligat la pedra —com un element de queixa per llançar?— i la boira —com un espai atmosfèric sempre velat i subjectiu?— a l’hora d’explicar les pròpies vivències i emocions i ideals i reflexions... són alguns del temes exposats i tractats en aquest volum. També hi desfilen, sempre analitzats amb cura i enginy, versos i sentències de filòsofs i poetes de tots els temps, oferint-nos així un enfocament progressiu adaptat a la mirada del pensament actual que, com afirma el mateix poeta, vincula la creació poètica a la veritat i la memòria.      

댓글


bottom of page