top of page
  • Writer's picturePere Joan Martorell

El soldat de Baltimore. Assaigs sobre literatura i realitat en temps d’autoficció


El soldat de Baltimore

Assaigs sobre literatura i realitat en temps d’autoficció

Xavier Pla

(Lleonard Muntaner, 2022)

Xavier Pla reuneix en aquest volum unes peces assagístiques força interessants


La teoria ens diu que devem el terme autoficció al novel·lista francès Serge Doubrovsky (1928-2017), que durant els anys setanta del segle passat va encunyar aquesta paraula per referir-se a les obres a mig camí de la realitat i la ficció. Amb l’entrada del nou segle, tant per aquí com per literatures com ara la nord-americana, la francesa, l’alemanya..., han proliferat les novel·les que parteixen de dades biogràfiques reals i situacions experimentades pels propis autors, la qual cosa significa l’autoimposició d’un protagonisme que abans es deixava per a criatures sorgides gairebé exclusivament de la imaginació. Es tracta de voler confondre el lector? Potser l’objectiu de l’escriptor és aprofitar els materials que li ofereix la realitat i revestir-los amb dosis d’aventura i animació? Tanmateix, quina importància pot tenir que el protagonista d’un llibre sigui l’autor mateix o una mescla d’altres persones? La versemblança dels fets i la qualitat de la prosa, a més de l’interès de la història, són els elements essencials a l’hora de treure conclusions. A El soldat de Baltimore (Lleonard Muntaner, 2022), el professor i crític Xavier Pla ens ofereix un recull de breus assaigs entorn a l’evolució d’aquesta nova fórmula narrativa. Bon coneixedor, sobretot, de la literatura francesa i dels grans teòrics del segle passat (Derrida, Deleuze, Barthes, Kristeva...), Pla aprofundeix en l’obra d’autors cabdals (Proust, Flaubert, Saint-Beuve...) i estableix diverses comparacions de mètodes i estils per mostrar-nos les peculiaritats d’alguns homenots literaris d’abans i d’ara. També podem trobar peces referides al conreu, encara minso per aquestes latituds, del dietarisme, amb figures com ara Josep Pla, Valentí Puig, Blai Bonet o Guillem Simó. També hi ha peces dedicades a alguns autors contemporanis que, d’un o altra manera, han adoptat un estil singularíssim, aconseguint unes obres que rompen barreres i traspassen les fronteres de la uniformitat literària. En aquest sentit, Xavier Pla parla d’autors com Víctor Sunyol, Vicenç Altaió, Sebastià Perelló, Francesc Serés, etc. En conjunt, aquest llibre esdevé una eina útil a l’hora de visualitzar les tendències narratives dels últims temps, a més d’oferir-nos una mirada lúcida sobre l’obra de grans autors de la literatura universal.

Comments


bottom of page