top of page
  • Writer's pictureNel Martí

Constituïm el Grup de Recerca en Educació per servir la societat de l’illaUn grup de persones, professionals de l’educació, conscients dels problemes de qualitat que presenta la docència a Menorca i del moment de desànim generalitzat i, a vegades intencional, que vivim, consideram oportú cooperar amb els professionals dels nivells educatius bàsics preocupats pel tema. La intenció és procurar concretar quins són els problemes més rellevants que cal considerar, i aportar coneixements i experiències per trobar respostes que puguin millorar l’afecció dels alumnes per l'escola i identificar les causes i els possibles remeis de l’estrès i pèrdua d'il·lusió de molts mestres i professors. No es pretén esmenar ni substituir a ningú, es tracta d’ajudar donant veu als qui treballen i coneixen els centres docents.


Ja sabem que cap vent ajuda a la barca que no sap cap a quin port navega, i aquests són els nostres fars. Volem formar els futurs ciutadans per ser membres d’una societat verdaderament democràtica i equitativa, i consideram que una bona formació per a tots els futurs ciutadans és la seva condició de possibilitat.


Ho resumim en quatre punts:


1. La democràcia reconeix la dignitat de tota persona humana i açò demana cuidar del ple desenvolupament de la personalitat de tots els infants i joves, perquè tots tenen el dret i el deure d’exercir com a ciutadans amb coneixement, criteri, llibertat i responsabilitat. De la formació dels ciutadans depèn la salut de la democràcia i la qualitat del benestar comú.


2. La bona educació, com La democràcia suposa la pràctica d’una convivència basada en el respecte per la diversitat, la pràctica del diàleg, la participació i la responsabilitat.


3. Entendre que ensenyar educant és un acte de respecte i d’estimació dels docents pels alumnes, per damunt de modes i tendències conjunturals que fan oblidar l’essencial.


4. La rellevància social de l’educació suposa el reconeixement del valor de tots aquells que eduquen que sempre han de tenir veu en les qüestions i problemes referents a la seva tasca. I que han de comptar amb els mecanismes adequats per a l’autocrítica i la recerca permanent.


Per totes les raons exposades, convidam la comunitat educativa a participar en les accions que relacionades amb tot açò emprendrem i especialment en una jornada que es convocarà en els pròxims mesos per reflexionar de forma col·lectiva sobre la situació actual de l’educació, i pensar i proposar accions a curt i llarg termini. La jornada està pensada per a les persones que coneixen què representa ensenyar i educar en el món d’avui, a les que entenen la rellevància social de l’educació, la seva complexitat, les seves limitacions i que, tanmateix, saben la satisfacció i l’esperança que dona fer camí treballant amb els nostres infants i joves.


Signen:

Pere Alzina Seguí, Anselm Barber Luz,

Pilar Benejam Arguimbau i Nel Martí Llufriu,

membres del Grup de Recerca en Educació de Menorca.


Comments


bottom of page